• 220 Residence

    Value Service Smart Location

    220k Residence Maxurguu
  • Crown Center Office and Hotel

Мэдээ, мэдээлэл

Зорилгод тэмүүлсэн бидний хөдөлмөрийн бодит үр дүнг үнэлсэн үнэлэмж нь Макс Өргөө ХХК-ний ирээдүйн хөгжил, харилцаа, хандлага болдгоос гадна амжилт бүтээлийн хэм хэмжүүрийг илтгэдэг.

Төслүүд

Бид мэдлэг, туршлагаараа үргэлж манлайлагч байж нэг алхам түрүүлж чаддаг.

Манай хамт олон

Макс Өргөө ХХК нийт 60 гаруй ажилтан, албан хаагчидтайгаас 70% нь дээд боловсролтой инженер менежерүүд, 30% нь техник мэргэжлийн боловсролтой дадлага туршлагатай ажилтнууд байдаг.

БАРИЛГА ТАЛБАЙ МЯН.М2

ДАВХАР ТОО

ӨРХ АЙЛ ГАРУЙ

БАРИЛГА ТОО БЛОК